Verstilde momenten

Laatste foto's gemaakt met TC voor het eindexamenproject. De manier van werken in India en Nederland is anders hierdoor ontstaat er een meer versneld beeld daar en meer verstilde beelden hier. Deze manier van werken komt terug in het boek dat ik ga maken met deze foto's. Er ontstaat zo een contrast tussen de beelden in Nederland en India

Strange Encounters

Video Retracing El Alamein 2018   In collaboration with Lele Huang and monologue of Michael Lewis The e...