Hier vond ik het licht ook erg fascinerend. Daarnaast is dit ook een beeld dat bij het festival hoort. Muziek is een belangerijk element.
Posted by Picasa

No comments:

Strange Encounters

Video Retracing El Alamein 2018   In collaboration with Lele Huang and monologue of Michael Lewis The e...