Op de foto rechtsonder zie je een rond lijstje met Ataturk erin, daarnaast is een lijstje met de symbolen van het ottomaanse rijk geplaatst. Het is merkwaardig dat deze twee naast elkaar staan. Ataturk heeft immers de periode van het ottomaanse rijk beeindigd.
Posted by Picasa

No comments:

The Partage Museum in Mauritius