Project STHR, September, Renee Sterk & Sarojini Lewis

Opdrachten:

Hoofdopdracht: #4 Contrasten

Deze halen we weer uit verschillende elementen uit delen van andere opdrachten:

#5 Fruitpier

#6 Verandering in cultureel/maatschappelijk opzicht vd Havenarbeiders

#9 Bechers-school

#11 Heyplaats


Contrasten :

In het hele gebied vind je overal contrasten, nieuwe en oude machines/gebouwen/ankers ed….verroest en splinternieuw. Daarnaast is er een inspirerend contrast tussen mens en machine. Het menselijke en persoonlijke van de arbeiders/medewerkers/bewoners tegenover de gigantisch grote, metalen constructie van de machines, kranen, containers.

Daarin verwerken we verschillende perspectieven. De havenarbeiders, wie zijn dat ? Portretten van mensen die daar werken, in de haven en eventueel op Heyplaats.
Dit hoeven niet de portretten te zijn zoals we die kennen van een klassiek portret. Het kunnen foto’s zijn van delen van mensen. Stukken uit het hele lichaam. Karakteristieke handelingen/bewegingen/delen vh lichaaam.
Naast portretten met een documentaire insteek kan er ook een serie geënsceneerde modelachtige foto’s bij. Een onderwerp dat we hier al bij willen voegen is:

De mens als mot
De kleding die hier gebruikt wordt is van 2 ontwerpers samen genaamd: Corsage
Zij hebben de kleding ontworpen met als inspiratie de mot. Dit concept is interessant om dieper op in te gaan met het gegeven van de haven erbij. Denk aan het gegeven organisch/anorganisch. Hierbij wordt het lichaam gecombineerd met kleding een insectdierlijk gegeven tegenover het strakke van de ruimte waarin het model zich bevindt.
Waarom een mot ?
Een mot heeft bepaalde kleuren. Deze zijn inspirerend. Daarnaast het treurige en vladderachtige beest waarop niemand aan het wachten is, is een interessant gegeven. De houdingen van een insect. Dan niet gelijk letterlijk insect studie doen. Maar wat komt er in je hoofd op bij het denken aan dit beest. Hij fladdert uit het kader en zit in een hoekje tot hij vermorzelt wordt door jou.
Of figuurlijk kan dit ook een bepaalde angst zijn van mensen tegenover de machineachtige industrie waarin we leven. Dit proberen te verbeelden.
Plan:

Het combineren van mensen en machines…portretten van mensen. Niet alleen gezichten, maar liever delen van mensen…alleen armen, benen, zowel havenarbeiders als modellen die wij gebruiken. Zoals mens als mot idee.
Daarnaast stukken staal, stukken van machines, ankers, schepen als tegenstelling. Dit kunnen we echter op een persoonlijke manier benaderen. Waardoor er wel een groot contrast is maar er toch iets persoonlijks/karakteristieks aan een stuk ijzer of schip zit. Hierdoor ontstaat een verbinding tussen de twee verschillende onderwerpen.
Van beide onderwerpen kunnen we details fotograferen. Van dichtbij…soms onherkenbaar…spannend…zoals een klein bootje tussen andere grotere bv een ‘kleintje’ kan lijken, of een verroeste, gigantische boot, heel treurig lijkt.
Met deze gegevens kan gespeeld worden, waardoor je je af kunt gaan vragen waar het contrast nu precies over gaat.

Een ander uitgangspunt die wij willen nemen is:
De meer onserieuze kant, grappiger. Als uitgangspunt nemen wij het boekje:
Haventerminologie, Rotterdamse Haven, door Kobus de Tallyman
Een heel inspirerend en leuk boekje met begrippen en illustraties over de haven. Op een beetje belachelijke, simpele manier haventermen uitleggen met daar van gebruik maken van technische tekeningen. Bijvoorbeeld: Maat: Partner waarmee je samenwerkt,als je maat je niet verstaat dan heb je het zwaar en kom je iedere dag kapot thuisvan je werk.
(Super-grappig)
We willen ook proberen om de signalen/seinen die er bestaan in de haven uit te beelden, zelf of door modellen…beetje stewardes-achtig.
Daarnaast kunnen we de illustraties letterlijk gebruiken in de foto’s, door projecties, collage, of werkelijk in de foto brengen. Dit kan een combinatie zijn van model..mens als mot, met daar doorheen een technische tekening van een kraan. Dit zou eventueel als een collage kunnen werken.

Waves that came from Ternate

  The waves that came from Ternate