De inktvis emigreert

Overal om je heen zie je de gevolgen van het broeikaseffect. Door de opwarming van de aarde verandert de samenstelling van de Noordzee ingrijpend. Daardoor ontstaan nieuwe ontmoetingen. Door de temperatuurstijging van het water, komt er bijvoorbeeld steeds meer inktvis voor in de Noordzee. Een geluk bij een ongeluk.

Naar aanleiding van dit gegeven heb ik een serie portretten gemaakt. De inktvis vertolkt hierbinnen het positieve element. Ik wil een droomachtig beeld maken waarin de inktvis deze rol op zich neemt.

In de foto met het meisje en inktvis die beide in een een slapende houding lijken te zijn is het interessant dat je, je kunt afvragen wat hier het ongeluk is.

In de foto waarin de inktvis en de personen elkaar aan kijken, lijkt er sprake te zijn van een vorm van communicatie. Waarin de ontmoeting tussen de personen en de inktvis het schitterende ongeluk vormen.

Waves that came from Ternate

  The waves that came from Ternate