Project STHR, Oktober, Renee, Joan en Sarojini

Opdracht:

Hoofdopdracht: #4 Contrasten

Contrasten :

We begonnen met het zoeken naar contrasten tussen mens en machine. We willen het menselijke tegenover het machinale neerzetten met behulp van ons concept Mens als mot.
(zie hieronder). Dit concept bleef tijdens ons onderzoek interessant en wij zijn hier dieper op ingegaan.

De mens als mot
De kleding die hier gebruikt wordt is van 2 ontwerpers samen genaamd: Corsage
Zij hebben de kleding ontworpen met als inspiratie de mot. Dit concept is interessant om dieper op in te gaan met het gegeven van de haven erbij. Denk aan het gegeven organisch/anorganisch. Hierbij wordt het lichaam gecombineerd met kleding een insectdierlijk gegeven tegenover het strakke van de ruimte waarin het model zich bevindt.
Waarom een mot ?
Een mot heeft bepaalde kleuren. Deze zijn inspirerend. Daarnaast het treurige en vladderachtige beest waarop niemand aan het wachten is, is een interessant gegeven. De houdingen van een insect. Dan niet gelijk letterlijk insect studie doen. Maar wat komt er in je hoofd op bij het denken aan dit beest. Hij fladdert uit het kader en zit in een hoekje tot hij vermorzelt wordt door jou.
Of figuurlijk kan dit ook een bepaalde angst zijn van mensen tegenover de machineachtige industrie waarin we leven. Dit proberen te verbeelden.

We hebben dit deel van ons vorige concept behouden. Naast de mens als mot gingen we op zoek naar details in de haven. Dit zijn grote verroeste stukken ijzer, enorme resten ankers, ijzer als werkmateriaal in een loods waar werklieden bezig zijn met hun handelingen. Door het boekje, Haventerminologie, Rotterdamse Haven, door Kobus de Tallyman raakten wij geïnspireerd door bepaalde sein gebaren die worden gebruikt in de haven. Deze proberen wij zelf na te bootsen. Op deze container opslagplaats is een interessant contrast te zien tussen gebaar en geometrische vorm op de achtergrond. Door deze onderwerpen met elkaar te combineren willen we een vervreemd beeld proberen te creëren. Door steeds langer ons verkregen materiaal te bestuderen zijn we erachter gekomen dat dit vervreemde gevoel een belangrijke rol speelt in onze contrasten.

Joan heeft zich bij ons groepje gevoegd, zij is bezig geweest met de verborgen handelingen in de haven. De tijd en verplaatsing van mensen speelen hier een grote rol in. Dit betekende dat er geheel nieuwe visie toegevoegd is aan het geheel. We bekeken onze beelden goed en onderzochten wat er tussen onze beelden gelijk is.
Hiervoor zij wij rond de tafel gaan zitten.
Is er überhaupt iets aanwezig waar wij alle drie interesse in hebben ?

Wij ontdekten dat Joan voornamelijk bezig is geweest met een reportageachtige manier van fotograferen en dat Renee en Sarojini veel bezig waren met ensceneren.

Een volgend probleem kwam opzetten:

Hoe combineren we een geënsceneerde fotoserie met een documentaire fotoserie zonder dat het een onzinverhaal wordt ?

Wij zijn er over eens geworden dat het in beide series gaat om een vervreemd beeld. We willen allemaal proberen om een vervreemd gevoel op te wekken door ons beeldmateriaal.
Het gaat om de duistere plekken waar men niet komt. Een hoekje in een loods en de gigantische ruimte in de loods. We onderzoeken het effect van beide beeldmateriaal van ruimte. Klein en groot.

In de verschillende series zijn gelijkenissen te vinden in kleur en sfeer. We proberen door de juiste combinaties van beeld te zoeken het gevoel te versterken.

De mens als mot kan gezien worden als een metafoor. Een metafoor voor een ontsnapping aan de werkelijkheid. Een gevangene, vluchteling of iemand die een psychische ontsnapping maakt. De harde realiteit van de bajesboot en de geënsceneerde foto’s van mens als mot hebben op die manier wel een verband.


Conclusie:

Wij willen de geënsceneerde fotoserie en de documentaire fotoserie dichter bij elkaar brengen.


- Wij experimenteren in het maken van contrasten:
Huid, staal, leeg, vol, realistisch, geënsceneerd, eenduidige contrasten ( d.m.v. Een beeld in de studio te combineren met een detail uit een loods, dubbele contrasten (d.m.v. Contrasten die in de foto zelf zitten te combineren met een andere foto waar op een andere manier gebruik is gemaakt van een contrast weer te geven.)
- Wij besluiten na allemaal een keer De mens als mot serie samen te hebben gefotografeerd er ook een reportage serie samen gefotografeerd moet worden. Dit zal niet zomaar een reportageserie zijn er zal aansluiting moeten zijn op eerder gemaakte serie’s.
- We willen in ieder geval nog twee uitgebreide series fotograferen. Een serie reportage fotografie met als aanleiding een stukje in de krant waarin gejaagd wordt in de haven.
Wat we daarin precies gaan fotograferen wordt nog nader onderzocht.
- We willen nog 1 laatste serie maken van De mens als mot, waarin we beide modellen die tot nu toe gebruikt zijn willen fotograferen in een bijzondere omgeving met veel roestachtige kleuren en enorme stalen objecten. Wij willen nog een serie maken om nog een keer de mens als insect te fotograferen. Dit insectachtige wordt heftiger benadrukt als in de loods en de koffiefabriek. Daarnaast willen we graag twee modellen om het mot effect te versterken en meer spanning in het beeld te verkrijgen.
- Data waarin we dit doen zal zijn van 23 oktober tot en met 6 november.

Waves that came from Ternate

  The waves that came from Ternate